Sudimanto. “Analisa Bibliometrik Pulse Oximetry Non-Invasive: 2011-2020”. Media Informatika, vol. 19, no. 3, Nov. 2020, pp. 107-12, doi:10.37595/mediainfo.v19i3.49.