Sudimanto (2020) “Analisa Bibliometrik Pulse Oximetry Non-Invasive: 2011-2020”, Media Informatika, 19(3), pp. 107–112. doi: 10.37595/mediainfo.v19i3.49.