Sudimanto. 2020. “Analisa Bibliometrik Pulse Oximetry Non-Invasive: 2011-2020”. Media Informatika 19 (3):107-12. https://doi.org/10.37595/mediainfo.v19i3.49.