Sudimanto. (2020). Analisa Bibliometrik Pulse Oximetry Non-Invasive: 2011-2020. Media Informatika, 19(3), 107–112. https://doi.org/10.37595/mediainfo.v19i3.49