[1]
Sudimanto 2020. Analisa Bibliometrik Pulse Oximetry Non-Invasive: 2011-2020. Media Informatika. 19, 3 (Nov. 2020), 107–112. DOI:https://doi.org/10.37595/mediainfo.v19i3.49.